მომსახურება

მომსახურებაიტონგის რეალიზაციის შემდგომ მომსახურებაში შედის ხელოსნების სპეციალური მომზადება აირბლოკების სწორ წყობა-მოხმარებასა და იტონგის ხელსაწყოების გამოყენებაში.

იტონგის ბლოკებისა და ხელსაწყოების არასწორი გამოყენებისას შესაძლოა ბევრი დრო დაიკარგოს, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია მშენებლობის პროცესში.

სწორი მოხმარების პირობებში კი წყობის სისწრაფე 1,75-ჯერ იზრდება და მატულობს მშენებლობის ხარისხი.